Directie-generaal Consulaire Zaken (DGC)

Opdracht

De Directie-generaal Consulaire Zaken (DGC) zorgt voor de ondersteuning en omkadering van de consulaire secties van België in het buitenland. Deze secties

  1. fungeren als gemeentehuis voor de Belgen in het buitenland voor alle aangelegenheden die verband houden met nationaliteit, burgerlijke stand, notariële akten, legalisaties, paspoorten, identiteitskaarten, verkiezingen,...; 
  2. verlenen bijstand aan landgenoten die in het buitenland in moeilijkheden zijn geraakt: toeristen, Belgen in gevangenschap, kinderontvoering...;
  3. geven visa af aan buitenlanders die naar België willen reizen of er zich willen vestigen.

De Directie-generaal Consulaire zaken staat ook ten dienste van particulieren die in België informatie en bijstand vragen inzake consulaire aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is. Zij staat verder in contact met Belgische autoriteiten die te maken hebben met haar werkterrein (Justitie, Binnenlandse Zaken, gemeenten, Gewesten en Gemeenschappen).

 
Structuur

De Directie-generaal Consulaire Zaken bestaat naast een horizontale coördinatie uit vier directies:

  1. de eerste directie: "Noodbijstand en gerechtelijke zaken" bestaat uit de diensten "Bijstand aan Belgen", "Internationale gerechtelijke Samenwerking" en "Cel Strijd tegen de transnationale georganiseerde misdaad"
  2. de tweede directie: "Reis- en identiteitsdocumenten, legalisatie" bestaat uit de diensten "Legalisatie", "Reis- en identiteitsdocumenten" 
  3. de derde directie: "Personenrecht" bestaat uit de diensten "Nationaliteit", "Familierecht en burgerlijke stand", "Notariaat en schuldvorderingen", "Bevolking en kieszaken", en “Aktennet” 
  4. de vierde directie: "Visa" bestaat uit de diensten "Regelgeving", "Individuele dossiers" en "Monitoring".

 
Contact 

De personen die inlichtingen wensen over consulaire zaken kunnen terecht op het nummer 02.501.32.00 van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren.

 

 Directie-generaal Consulaire Zaken (DGC) (PDF, 123.94 KB)