Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

 

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) behartigt de verschillende aspecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. DGD valt onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

 
DGD bestaat uit vijf directies en de Dienst van de speciale gezant asiel en migratie:

De Geografische directie D1 legt zich toe op de geografische context van onze ontwikkelingssamenwerking, vanuit een regionale invalshoek en met een context-specifieke benadering gericht op de noden van de landen in het Zuiden. Het bereiken van ontwikkelingsresultaten staat daarbij centraal. De Geografische directie D1 bestaat uit één cel en twee diensten:

D1.1 – Administratieve en financiële cel
D1.2 – West-Afrika en Arabische wereld
D1.3 – Centraal en Zuidelijk Afrika

  
De Thematische directie D2
is verantwoordelijk voor de strategische bepaling, de inzet en de opvolging van Belgische thematische ontwikkelingsinstrumenten voor het bereiken van ontwikkelingsresultaten. De Thematische directie D2 bestaat uit één cel en vijf diensten:

D2.PCD – Beleidscoherentie voor ontwikkeling
D2.0 – Administratieve cel
D2.2 – Inclusieve groei
D2.3 – Sociale ontwikkeling
D2.4 – Klimaat, milieu en natuurlijke rijkdommen
D2.5 – Maatschappijopbouw

 
De directie Civiele Maatschappij D3
behartigt de relaties met de niet-gouvernementele actoren van het Belgische ontwikkelingsbeleid: niet- gouvernementele organisaties, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, onderwijsorganisaties, lokale besturen en vakbonden. Deze organisaties spelen een belangrijke rol op het vlak van armoedebestrijding, capaciteitsontwikkeling en kritische beleidsondersteuning. De directie Civiele Maatschappij D3 bestaat uit één cel en vier diensten:

D3.0 – Opvolging van subsidies aan niet-gouvernementele actoren
D3.1 – Ontwikkelingseducatie
D3.2 – Noord- en West-Afrika en Arabische wereld
D3.3 – Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika
D3.4 – Azië en Latijns-Amerika 

 
De directie Organisatiebeheer D4
ondersteunt de strategische opdracht van de DGD en legt zich daarbij toe op de kwaliteit en de doeltreffendheid van de hulp. Daarbij zal speciale aandacht gaan naar het behalen van ontwikkelingsresultaten, het afleggen van rekenschap daarvoor, het delen van lessons learned en de uitbouw van een adequate interne controle en risicobeheer. D4 legt zich ook toe op communicatie en verantwoording. De directie Organisatiebeheer bestaat uit één cel en twee diensten:

D4.0 – Administratieve en financiële cel. SPOC communicatie
D4.1 – Algemeen beheer
D4.2 – Kwaliteitsbeheer en Resultaten

 
De directie Humanitaire hulp en Transitie D5
is bevoegd voor de humanitaire acties en hulp aan de transitie naar ontwikkeling. Haar oprichting wordt gemotiveerd door enerzijds de grootte die de humanitaire hulp vertegenwoordigt in termen van haar activiteiten en budget en anderzijds door de noodzaak om de kennis en instrumenten die een antwoord bieden op zogenaamde “situaties in transitie” op coherente wijze te bundelen. De directie Humanitaire hulp en Transitie bestaat uit twee diensten:

D5.1 – Humanitaire Hulp
D5.2 – Transitie naar ontwikkeling en goed bestuur 

 
Naast deze vijf directies bestaat er een Strategisch Comité, dat belast is met het bevorderen van de interne coherentie van het Belgische ontwikkelingsbeleid, met het ontwikkelen van beleidsvoorstellen aan de minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking en met de dialoog met de verschillende partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

 
 Organogram van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) (PDF, 373.87 KB)