Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie

 
Opdracht

De directie-generaal Europese Zaken en coördinatie houdt zich bezig met de voorbereiding, de bepaling, de vertegenwoordiging, het beheer en de follow-up van het Europese beleid van België. Als gevolg van de toenemende integratie van Europa en van de grotere rol die Europa op internationaal niveau vervult, wint de opdracht van de DGE alsmaar meer aan belang.

De DGE is de spil van het Belgische besluitvormingsproces. Dit hele proces heeft plaats in een geest van openheid, in overleg en in samenwerking met de federale en de gedecentraliseerde lichamen zodat ons land met één stem kan spreken op het internationale toneel.

De DGE onderhoudt het contact met de buitenlandse gesprekspartners, op Europees niveau, en met de Belgische actoren zoals de technische departementen, de Gemeenschappen en de Gewesten.

Daarnaast is de DGE een van de platformen van het Europese beleid voor de publieke opinie.

De directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie houdt zich bezig met de volgende beleidsgebieden:

  • de Europese verdragen en de Europese instellingen, het politieke project van de Europese Unie, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 
  • het sociaal-economische bestuur van de Europese Unie
  • mededinging, energie, vervoer en telecommunicatie + het Belgische Solvitcentrum, omzetting
  • landbouw, visserij, leefmilieu en gezondheid
  • de buitenlandse handel van de Europese Unie
  • het externe optreden van de Europese Unie 

Een communicatiecel verzamelt en verspreidt informatie over de Belgische infoactiviteiten met betrekking tot het Europese beleid. Ze legt zich toe op het opvolgen van de interinstitutionele samenwerking tussen België en de Europese instellingen. Ze is het aanspreekpunt dat de Belgische mededelingen inzake Europa bekendmaakt bij het grote publiek. Ze publiceert ook pedagogisch materiaal voor leerlingen en leerkrachten van het lager en middelbaar onderwijs.

Ontdek de DGE


Jaarverslagen over de activiteiten van de Europese Unie

Zie deze pagina


 Organogram van de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (PDF, 95.69 KB)