Directie-Generaal Juridische Zaken (DGJ)

 
Opdracht

De DGJ heeft een algemeen adviserende en raadgevende functie voor alle gebieden van het recht die verband houden met het werkterrein van de FOD Buitenlandse Zaken: internationaal publiekrecht, Europees recht, consulair recht, administratief recht, arbeidsovereenkomstenrecht, enz.

De DGJ verzorgt ook de verdediging van België voor internationale rechtbanken, de jurisdicties van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, evenals de Belgische rechtbanken, in geschillen waarbij de FOD Buitenlandse Zaken partij is.

Tot slot vervult de DGJ een sleutelfunctie inzake verdragen, gaande van de onderhandelingen tot de ondertekening alsook tijdens de goedkeuringsprocedure door de verschillende parlementen.

 
Structuur

Het takenpakket van de DGJ is verdeeld over vier directies:

  • intern recht 
  • Europees recht 
  • internationaal recht 
  • verdragen

De Directie intern recht adviseert de andere Directies-Generaal over onderwerpen die te maken hebben met Belgisch recht. Ze superviseert de advocaten die het departement aanstelt om België te verdedigen in geschillen voor Belgische rechtbanken. De geschillen hebben in hoofdzaak betrekking op consulaire zaken, ambtenarenrecht en arbeidsovereenkomsten.

De Directie Europees recht vertegenwoordigt België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie in Luxemburg, zowel tijdens de schriftelijke als tijdens de mondelinge fase van procedures. De Directie volgt ook de inbreukprocedures op van de Europese Commissie tegen België en vertegenwoordigt België in de werkgroep ‘Hof van Justitie’ van de Raad van de Europese Unie.

De Directie internationaal recht vertegenwoordigt België bij internationale instanties waar vraagstukken van internationaal publiekrecht aan bod komen. De Directie treedt ook op bij de onderhandeling van verdragen, meer bepaald wat de juridische kant betreft. Verder neemt zij ook de verdediging van de belangen van België bij internationale rechtbanken waar.

De Directie verdragen waakt over de follow up van de goedkeuringsprocedures van verdragen. Bij gemengde verdragen coördineert zij de procedures van de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. De Directie verschaft het publiek de nodige informatie over verdragen waarbij België partij is.


Jaarverslag Directie-Generaal Juridische Zaken

J2 - De Belgische vertegenwoordiging voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie

 
Organogram Directie-Generaal Juridische Zaken

 Organogram (PDF, 519.22 KB)