Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

NVO

Opdracht

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is de collegiale overheid die bevoegd is voor de afgifte of de intrekking van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De NVO is bovendien verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de goede beveiliging van de geclassificeerde informatie in België. De NVO is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende federale overheden. Het voorzitterschap wordt bekleed door de FOD Buitenlandse Zaken, waar ook het secretariaat is ondergebracht.

 
Het secretariaat

Het secretariaat van de NVO bevindt zich bij de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken en is verantwoordelijk voor de coördinatie en administratieve omkadering met betrekking tot aanvragen van veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

 
Contacten en informatie

Algemene inlichtingen betreffende het NVO en het Secretariaat kunnen worden verkregen bij haar website: www.nvoans.be.

Nationale Veiligheidsoverheid
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
Tel.: 02/501.45.42
Fax: 02/501.45.96
E-mail: NVO-ANS@diplobel.fed.be