Specifieke diensten

 
Naast de de behartiging van Belgische belangen in de wereld, een centraal element in de core business van Buitenlandse Zaken, is ook het verlenen van bijstand aan hulpbehoevenden een van de belangrijkste opdrachten van onze  FOD.

Om deze acties tot een goed einde te kunnen brengen, is er nood aan overleg en coördinatie met andere (intern)nationale organismen en instellingen. In een aantal gevallen heeft deze interactie geleid tot het ontstaan van enkele diensten die - wegens hun semi-onafhankelijkheid statuut of interdepartementaal karakter - een specifieke invulling kregen.

Elk van hen voegt door hun optreden eigen accenten toe aan het beleid dat dit departement wil uitdragen.