Interministeriële Commissie Humanitair Recht

 

De ICHR ressorteert onder de Minister van Buitenlandse Zaken en heeft in België een adviserende taak bij de toepassing van het internationaal recht bij gewapende conflicten.


Opdracht 

  • Nationale maatregelen voor de toepassing van het internationaal humanitair recht vaststellen en onderzoeken.
  • Voorstellen voor dergelijke maatregelen formuleren.
  • Deze voorstellen opvolgen en coördineren.
  • Op eigen initiatief of op haar verzoek de regering adviseren over de toepassing en de ontwikkeling van het internationaal humanitair recht. 


Het internationaal humanitair recht

Deze tak van het recht dat ook recht bij gewapende conflicten of oorlogsrecht wordt genoemd, bevat de regels die in tijden van oorlog gelden ter bescherming van de personen die niet (meer) deelnemen aan de vijandelijkheden (burgers of gewonde of gevangengenomen strijders) en ter bescherming van de civiele goederen.

Hiertoe behoren ook de regels die de methoden en middelen van oorlogvoering beperken om het gebruik van wapens of gevechtsmethodes te voorkomen, te begrenzen of zelfs te verbieden die zonder onderscheid strijders en burgers treffen of buitensporig leed veroorzaken dat niet in verhouding staat tot het strikt noodzakelijke militaire optreden.


Organisatie en samenstelling

De commissie ressorteert onder de minister van Buitenlandse Zaken die haar in overleg met de in de commissie vertegenwoordigde ministers actiemiddelen ter beschikking stelt (studiedagen, publicaties, vertegenwoordiging naar buiten …). De FOD Buitenlandse Zaken neemt het secretariaat van de commissie waar.

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale ministers die hoofdzakelijk betrokken zijn bij de toepassing van het internationaal humanitair recht. De Gewesten en Gemeenschappen worden permanent voor de werkzaamheden uitgenodigd net als de drie Rode-Kruisafdelingen van België als helpers van de overheden (die hoedanigheid is erkend in de statuten van de Internationale Rode-Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, waarmee België heeft ingestemd).


Links