Werken bij internationale organisaties


Werken bij de Verenigde Naties

Civiele EU-missies

Detacheren van statutaire Belgische ambtenaren naar de Europese Commissie 


Vacatures

 

Subsidieprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij internationale organisaties

Studenten en jongvolwassenen kunnen via dit programma een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van verblijf en levensonderhoud ter plaatse alsmede een eenmalige tussenkomst in de reiskosten. Kandidaat-stagiairs dienen zelf een stageplaats te bemachtigen, waarna zij bij het Departement internationaal Vlaanderen, dat het programma beheert, een subsidieaanvraag kunnen indienen. Meer hierover...