Diversiteit

 

Diversiteit : het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn!

Deze verschillen kunnen liggen in de dimensies van leeftijd, seksuele geaardheid, het hebben van een handicap, sociaaleconomische achtergrond, religie, politieke overtuiging, sekse, etniciteit.

Het is een noodzaak aandacht te besteden aan diversiteit om recht te doen aan verschillen, behoeften en achtergronden en om rekening te houden met mensen in een minderheidspositie!