Loopbaan

 

Medewerkers van de buitenlandse carrière werken zowel op het hoofdbestuur in Brussel als bij een Belgische vertegenwoordiging in het buitenland. Dit kan een ambassade of consulaat zijn (bilateraal) of een vertegenwoordiging bij een internationale organisatie (multilateraal).

Dit zijn de taken van een medewerker van de buitenlandse carrière:

 • Behartigen van de belangen en het imago van België op het internationale niveau, en dit zowel op politiek, economisch, sociaal en consulair vlak, als op het vlak van de duurzame menselijke ontwikkeling.
 • Onderhandelen met het land of de internationale organisatie waarbij ze geaccrediteerd zijn.
 • Observeren en analyseren van de politieke en socio-economische situatie ter plaatse
 • Rapporteren aan de Belgische autoriteiten zodat zij zich internationaal kunnen positioneren om internationale politieke, economische, culturele en wetenschappelijke relaties uit te bouwen

Om toe treden tot de buitenlandse carrière zijn volgende technische competenties belangrijk:

 • Een goede vakkennis: over de politieke, economische, multilaterale en publieke diplomatie, de werking van de Europese Unie, de consulaire diensten en de internationale ontwikkelingssamenwerking. Dit is nodig om de context en de oorsprong van internationale politieke en economische kwesties in te schatten en de Belgische positie mee te bepalen
 • Grondige beheersing van de tweede landstaal en het Engels
 • Interculturele vaardigheden
 • Onderhandelen
 • Netwerken

 

Familiale aspecten

Leven en werken in het buitenland voor de FOD Buitenlandse Zaken heeft een grote invloed op het privéleven. Elke medewerker wisselt om de drie à vier jaar van bestemming.

Zowel de medewerker als de partner of echtgeno(o)t(e) beschikken daarom best over volgende eigenschappen:

 • Aanpassingsvermogen
 • Communicatievermogen
 • Doorzettingsvermogen
 • Initiatiefnemend
 • Sociaal voelend
 • Oplossingsgericht denken
 • Openheid van geest.

Kiezen voor de “buitencarrière” is kiezen voor een leven met herhaaldelijke veranderingen en veel uitdagingen. Dit geldt zowel voor de ambtenaar als voor de andere gezinsleden. Elk vertrek is anders: als alleenstaande; met een partner/echtgenoot; met kleine kinderen ofwel adolescenten; gescheiden; met kinderen die in België studeren; met zieke ouders die achterblijven in België. Dit vraagt een grote bereidheid en flexibiliteit. Een gezamenlijke beslissing over deze keuze is essentieel voor een goede start.

Voor gedetailleerde informatie over het leven op post kunt u de Family Officer op de personeelsdienst van de FOD Buitenlandse Zaken contacteren (family.officer@diplobel.fed.be - tel.: 02 501 85 82). De Family Officer begeleidt de gezinnen tijdens hun verblijf in het buitenland. Zij is expert-ervaringsdeskundige.