Selectieprocedure

 

Toetreden tot de buitenlandse carrière is enkel mogelijk na een vergelijkende selectie georganiseerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid.

De vergelijkende selectie wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad en op de website van Selor. Vanaf de dag van de bekendmaking heeft u 21 dagen de tijd om uw kandidatuur in te dienen.

 
Diplomatiek examen 2020

Informatiesessie

Op 27 januari organiseerde de Federale Overheidsdienst een informatiesessie over het diplomatiek examen. U vindt de opname van deze infosessie op onze Facebookpagina en de PowerPointpresentatie  hier (PDF, 318.52 KB) (in het Frans).

 
Eind januari 2020 lanceert de FOD in samenwerking met Selor, een vergelijkende selectie van stagiairs van de buitenlandse carrière. Om het huidig Franstalig personeelstekort weg te werken, zal deze keer het examen enkel in de Franse taalrol georganiseerd worden: https://www.selor.be/fr/emplois/job/AFG19390/Stagiaire-de-la-carri-re-ext-rieure-m-f-x-

U twijfelt of u aan dit examen in de Franse taalrol kan deelnemen op basis van uw Vlaams of buitenlands masterdiploma? U weet niet precies wat de taalvoorwaarden voor dit examen zijn?

Voor meer informatie over de taalvoorwaarden, neem contact op met Selor via Diplomates.selor.linguistique.2020@bosa.fgov.be. Enkel Selor kan beslissen of u voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen in de Franse taalrol en wat dat in uw situatie betekent voor de taalvereisten van de tweede taal in de deelnemingsvoorwaarden.

Hebt u vragen over het examen die niet gaan over de taalvoorwaarden of de taalcertificaten dan kunt u terecht bij:

 
Deelnemingsvoorwaarden

U moet Belg zijn en een master behaald hebben (universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van het lange type).

Voor het examen in de Franse taalrol dient u over het taalcertificaat Nederlands, zoals bedoeld in artikel 14, tweede lid van het KB van 8 maart 2001, te beschikken. Voor meer info over de taaltesten kunt u op de website van Selor terecht. Indien u nog niet over dit taalcertificaat beschikt, schrijf u dan zo snel mogelijk in of informeer bij Selor of u een vrijstelling krijgt voor het behalen van dit taalcertificaat via Diplomates.selor.linguistique.2020@bosa.fgov.be.

 
Voorexamen

Indien een groot aantal kandidaten zich inschrijft, organiseert Selor een voorexamen. De kandidaten die minimaal 50 procent behalen op dit voorexamen worden uitgenodigd voor de vergelijkende selectie. De resultaten van het voorexamen tellen niet mee voor de einduitslag van de selectie.

 
Vergelijkende selectie

Het selectieprogramma omvat onderstaande onderwerpen. Meer informatie over de verschillende proeven en hun tijdschema zullen eind januari (onder voorbehoud van wijziging) op de website van Selor worden gepubliceerd.

  • Taalexamen Engels:

Een taalexamen met betrekking tot de kennis van de Engelse taal, waarvan het niveau overeenstemt met het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, zoals opgesteld door de Raad van Europa, voor de spreekvaardigheid en de schrijfvaardigheid.

  • De schriftelijke proef:

Een proef met betrekking tot de generieke bekwaamheden die vereist zijn voor het uitoefenen van de functie en die ten minste een schriftelijke proef omvat bestaande uit de samenvatting van en de kritische commentaar op een voordracht.

  • De mondelinge proef

Deze mondelinge proef beoordeelt de belangstelling die de kandidaat heeft voor de verdediging van de Belgische belangen in het buitenland en de opdrachten van de FOD.

 
Wervingsreserve

Kandidaten die voor alle testen geslaagd zijn en in totaal 60 procent behaalden, worden opgenomen in de wervingsreserve. Deze laureaten worden in volgorde van hun rangschikking opgeroepen voor de  stage. De wervingsreserve blijft één jaar geldig en kan eenmalig met één jaar verlengd worden.

Bron: de aanwervingsprocedure is vastgelegd in het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière. Het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse en de consulaire carrière van 4 juli 2014 is hiervan de reglementaire basis.