Stage

 

De opgeroepen laureaten van de vergelijkende selectie beginnen een stage van 24 maanden.

 
Eerste deel

Het eerste deel van de stage duurt 12 maanden en vindt plaats op het Hoofdbestuur in Brussel.  Na afloop legt de stagiair een examen af. Alle stagiairs die 60% behalen én geslaagd zijn voor het taalexamen artikel 14 eerste lid, mogen aan het tweede deel van de stage beginnen.

 
Tweede deel  

De stagiair vertrekt voor 12 maanden naar het buitenland. Gedurende deze periode maakt de stagiair in de praktijk kennis met dagelijkse werking van een Belgische vertegenwoordiging. Na een gunstige evaluatie van de periode op post, wordt de stagiair benoemd als statutair medewerker van de buitenlandse carrière.