Op het Hoofdbestuur in Brussel werken

 

Op het hoofdbestuur kan u werken als

  • Statutair personeelslid dat definitief is benoemd
  • Contractueel personeelslid voor bepaalde of onbepaalde duur of met een vervangingscontract dan wel een precies omschreven arbeidsovereenkomst
  • Mandataris met een (hernieuwbaar) mandaat van 6 jaar.

U kan een geschikte baan vinden, ongeacht of u geen diploma heeft dan wel houder bent van een master.

De banen op het hoofdbestuur zijn ingedeeld in 4 niveaus:

  • Niveau A: universitair of hoger onderwijs van het lange type (master)
  • Niveau B: hoger onderwijs van het korte type (bacherlor)
  • Niveau C: secundair onderwijs
  • Niveau D: geen diplomavereiste

Verdere inlichtingen over een functie bij de overheid zijn te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst (P&O) (http://www.fedweb.belgium.be).