Op het Hoofdbestuur in Brussel werken als contractueel

 

Om te kunnen deelnemen aan een selectie voor een contractuele functie, dient u zich te registreren in de rubriek “MijnSelor” op de site www.selor.be.
De kandidaten die het best aan het selectieprofiel beantwoorden, worden uitgenodigd voor een gesprek en eventueel een test (schriftelijk of op pc).

De geselecteerde kandidaat krijgt een arbeidscontract voor (on)bepaalde duur (vervangingscontract of een contract uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften).

 

Startbaanovereenkomst

Zie deze pagina