Inschrijving bij Selor

 

Om voor een contractuele functie te worden geselecteerd, moet u zich inschrijven in de database van Selor « Mijn Selor », www.selor.be.
De kandidaten met het meest geschikte profiel worden uitgenodigd voor een gesprek en, in voorkomend geval, een test (schriftelijk of op computer).

De arbeidsovereenkomst is:

  • een bediendencontract, of
  • een arbeiderscontract

Er zijn vier soorten contracten:

  • Contract voor bepaalde tijd
  • Contract voor onbepaalde tijd
  • Vervangingscontract
  • Contract voor een welomschreven taak

De wet bepaalt tegen welke voorwaarden contractueel personeel in dienst kan worden genomen, met name om:

  • tegemoet te komen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften;
  • personeel te vervangen dat voltijds of deeltijds afwezig is;
  • hulptaken of specifieke taken te vervullen die bij koninklijk besluit zijn vastgelegd (bijv. schoonmaken of werken in het restaurant)
  • taken uit te voeren waarvoor een bijzondere kennis of een ruime ervaring op hoog niveau is vereist.

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.