Inschrijving bij Selor

 

Om voor een contractuele functie te worden geselecteerd, moet u zich inschrijven in de database van Selor « Mijn Selor », www.selor.be.
De kandidaten met het meest geschikte profiel worden uitgenodigd voor een gesprek en, in voorkomend geval, een test (schriftelijk of op computer).

De arbeidsovereenkomst is:

  • een bediendencontract, of
  • een arbeiderscontract

Er zijn vier soorten contracten:

  • Contract voor bepaalde tijd
  • Contract voor onbepaalde tijd
  • Vervangingscontract
  • Contract voor een welomschreven taak

De wet bepaalt tegen welke voorwaarden contractueel personeel in dienst kan worden genomen, met name om:

  • tegemoet te komen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften;
  • personeel te vervangen dat voltijds of deeltijds afwezig is;
  • hulptaken of specifieke taken te vervullen die bij koninklijk besluit zijn vastgelegd (bijv. schoonmaken of werken in het restaurant)
  • taken uit te voeren waarvoor een bijzondere kennis of een ruime ervaring op hoog niveau is vereist.