Loopbaan

 

De arbeidsovereenkomst voor contractuelen kan in een proefperiode voorzien.

De proefperiode is facultatief en de duur ervan is, in voorkomend geval, vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Wie in dienst wordt genomen als bediende heeft een proefperiode van minimum 1 maand tot maximum 6 maand. Voor arbeiders  bedraagt de proefperiode 7 à 14 dagen.

De loopbaan van contractuele ambtenaren verschilt van die van statutaire ambtenaren. Contractuele ambtenaren hebben evenwel de mogelijkheid om binnen hun functie op te klimmen via de jaarlijkse of tweejaarlijkse verhoging van de wedde en/of via het slagen voor een gecertificeerde opleiding. Wie voor een examen slaagt, kan statutair ambtenaar worden.