Loopbaan

 

Na een geslaagde stage kan een ambtenaar definitief worden benoemd (zie verder : stage statutair ambtenaar).

Bij de aanwerving speelt het diploma een rol, terwijl voor het vervolg van de carrière de functies en de competenties doorslaggevend zijn :  de ambtenaar dient op een doeltreffende manier te werken en te bewijzen dat hij over de nodige competenties beschikt.

Informatie over de carrière van de ambtenaar is beschikbaar op de website van de FOD P&O, op dit adres :

www.fedweb.belgium.be (rubriek Loopbaanpad)