Statutaire stage

 

Personen die geslaagd zijn voor een statutaire wervingsselectie en die worden uitgenodigd een betrekking op te nemen, moeten met succes een stage van een jaar (voor niveau A, B, C) of van drie maand (niveau D) doorlopen alvorens definitief te kunnen worden benoemd.

De stage beoogt de optimale integratie van de stagiair in de federale overheidsdienst en in het administratief openbaar ambt in het algemeen. Tijdens de stage wordt nagegaan of de stagiair over de vereiste bekwaamheden en competenties beschikt voor het uitoefenen van de functies die verbonden zijn aan de betrekking waarin hij wordt aangesteld. 

De programma’s worden binnen de FOD Buitenlandse Zaken uitgewerkt en op de verschillende niveaus afgestemd. Naast een opleiding op de werkplek volgt de stagiair een aantal opleidingen bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) en bij de FOD zelf teneinde de vereiste aanvullende vaardigheden te ontwikkelen.
De stagiairs van niveau A dienen daarenboven voor het eind van de stage een eindverhandeling in te dienen en te verdedigen.

Aan het eind van deze proefperiode volgt wordt in een evaluatie bepaald of de stagiair geschikt is om definitief te worden benoemd als rijksambtenaar.

Meer informatie over de stage en de regelgeving