Aanwerving Jonge Professionelen in Delegatie (JPD) door de Europese Commissie en de Europese Dienst Extern Optreden (EDEO)


De Europese Commissie (COM) en de Europese Dienst Extern Optreden (EDEO) organiseren een nieuwe aanwerving van Jonge Professionelen in Delegatie (JPD of ook "Junior Professionals in Delegations"). De tijdslijn van de aanwervingsprocedure ziet er als volgt uit:

 • Vanaf 4 januari 2021: Publicatie van het stageaanbod als JPD op de website van EDEO
 • 31 januari 2021: Einddatum voor Belgische kandidaten voor de indiening van de kandidaturen voor het stageaanbod als JPD
 • 26 april 2021: Na een preselectie van de kandidaten door de lidstaten, bezorgen ze de voorgeselecteerde kandidaten aan EDEO en aan COM
 • Mei-juni 2021: Selectie van de kandidaten door EDEO/COM, keuze van de posten en mededeling van de selectie aan de lidstaten
 • Juni 2021: Stageaanbod door EDEO/COM aan de geselecteerde kandidaten
 • 30 juni 2021: Deadline voor de ontvangst van de vereiste documenten van de geselecteerde kandidaten
 • September 2021: Vormingssessie (induction training)
 • September/oktober 2021: Aanvang stage in de Europese delegaties (EUDEL). De duur van de stage is 12 maanden (eenmaal verlengbaar). De basisvergoeding bedraagt 1.419 euro per maand, waar nog een huisvestingsvergoeding bijkomt en afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de post  een hardshipvergoeding.

De deelnemingscriteria kan u terugvinden op de website van EDEO.

Kandidaten moeten de instructies van EDEO nauwkeurig opvolgen bij de indiening van hun kandidatuur via  dit formulier (DOCX, 86.26 KB). Dit formulier dient volledig te worden ingevuld, zo niet zal de kandidatuur niet weerhouden worden. Gelet op het hoog aantal kandidaturen vindt een preselectie plaats (8 kandidaten voor 2 plaatsen per land), zonder interview.

Deze preselectie gebeurt in 3 stadia:

 1. Selectie van de kandidaturen die aan alle door de EDEO/COM geldigheidscriteria beantwoorden, met uitsluiting van de andere kandidaturen
 2. Vastlegging van een ranking in functie van de geldig ingediende kandidaturen
 3. Preselectie voor België van de 8 kandidaten die aan EDEO en COM zullen worden voorgesteld. Er wordt hierbij rekening gehouden met een evenwicht man/vrouw en Nederlandstalig/Franstalig (eventueel Duitstalig). België zal geen aanvullende posten financieren buiten deze aangeboden door COM/EDEO.

De uiteindelijke keuze van 2 JPD zal door EDEO en COM gebeuren. In geval van terugtrekking van een kandidatuur zullen zij tussen één van de andere pregeselecteerden kiezen.

Kandidaten wordt verzocht hun volledig ingevulde formulier te mailen naar relex.belgoeurop@diplobel.fed.be. De kandidaturen ingediend vóór 4 januari en na 31 januari 2021 worden niet in aanmerking genomen. Kandidaturen per post kunnen worden verzonden naar: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, RELEX filière - SNE desk, Belliardstraat 65, 1040 Brussel.

De kandidaturen voor België worden op 31 januari 2021 afgesloten. Alleen kandidaten met de Belgische nationaliteit komen in aanmerking.