Detacheringen naar de Europese Commissie

 
Hoe kunt u zich kandidaat stellen?

Deze vacatures zijn enkel voor ambtenaren of personeelsleden van overheidsinstellingen toegankelijk. Het departement of de overheidsinstelling waartoe de gedetacheerde ambtenaar behoort, blijft immers zijn wedde betalen tijdens de detachering. Een detachering is dus alleen mogelijk mits de goedkeuring van de bevoegde minister of de bevoegde overheidsinstelling. Meer info

De kandidaturen moeten elektronisch ingediend worden via de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. De Europese Commissie zal rechtstreeks aan haar gerichte kandidaturen niet in overweging nemen. Kandidaten dienen een curriculum vitae in het Engels, Frans of Duits op te stellen dat overeenkomt met volgend model:

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae


Adresgegevens

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
Relex.belgoeurop@diplobel.fed.be
Belliardstraat 65
1040 Brussel
Tel.: +32 2 233 21 29


Vacatures

Om een volledig dossier te kunnen indienen bij de Commissie, gelieve in uw mail volgende gegevens te vermelden:

  • De positie aangeboden door de Commissie waarvoor u solliciteert (referentienummer en een kopie van de oproep tot kandidaten + tijdstip).
  • Het akkoord van de administratie waarvan u afhangt, die ermee instemt om uw detachering (salaris en sociale zekerheid) op zich te nemen. Op dit moment volstaat een eenvoudige e-mail naar de hiërarchie, te formaliseren indien de Commissie uw kandidatuur steunt. 

  
Juli 2021

  
Juni 2021

  
Mei 2021