Werken bij de Verenigde Naties

 

Het overgrote deel van de VN-personeelsleden vallen onder het VN-Secretariaat. Zij werken onder meer bij de hoofdzetel van het Secretariaat in New York en in de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi, maar ook in de vele VN-kantoren overal te wereld. Daarnaast bestaat het VN-systeem uit de fondsen en programma’s (zoals Unicef en UNDP), de gespecialiseerde organisaties (zoals Unesco) en verwante organisaties (zoals IAEA).

Een overzicht van de structuur van het VN-systeem vindt u hier.

 
Personeelscategorieën

De Verenigde Naties bieden een brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden voor alle profielen en niveaus. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf personeelscategorieën:

 • Professionele en hogere categorieën (P en D): universitaire functies op het gebied van management, economische en sociale ontwikkeling, vrede en veiligheid, ICT, communicatie, …
   
 • Algemene diensten en gerelateerde categorieën (G, TC, S, PIA en LT): ondersteunende functies op het gebied van administratie, veiligheid, gebouwonderhoud, …
   
 • Nationale professionele medewerkers (NO): universitaire functies voor onderdanen van het land waarin de betreffende VN-instelling is gevestigd.
   
 • Veldmedewerkers (FS): worden meestal ingezet in het kader van vredesoperaties.
   
 • Senior appointments (SG, DSG, USG en ASG): de hoogste leidinggevende posities (bv. secretaris-generaal, afdelingshoofd, …).

Gedetailleerde informatie over de verschillende categorieën vindt u hier.

 
Vacatures

 
Een uitgebreid overzicht van VN-vacatures vindt u terug op de website van UN Careers

 

De lijst met vacatures op de website van UN Careers is evenwel niet-exhaustief. Gespecialiseerde organisaties, fondsen en programma’s van de VN hanteren namelijk vaak specifieke selectieprocedures. Vacatures zijn terug te vinden op de website van de betreffende organisatie.

Specifieke informatie betreffende tewerkstelling bij vredesoperaties vindt u op de website van UN Peacekeeping.

De metazoekmachine https://unjobs.org/ biedt het uitgebreidste overzicht van VN-vacatures. Ook vindt u er vacatures van ngo’s en andere internationale organisaties. Het gaat evenwel niet om een officiële VN-website. De FOD kan de juistheid van de gegevens niet garanderen en raadt aan deze site met de nodige voorzichtigheid te gebruiken.

 
Jonge professionals

Voor startende professionals zijn er verschillende mogelijkheden om professionele ervaring op te bouwen binnen de Verenigde Naties.

 • Stagemogelijkheden:

  Voor studenten en pas afgestudeerden zijn er tal van mogelijkheden om stage bij de Verenigde Naties te lopen. Stages zijn onbezoldigd en duren twee tot zes maanden. Meer informatie over VN-stages vindt u hier.
   
 • VN-vrijwilligers:

  UN Volunteers, het vrijwilligersprogramma van de VN, wordt beheerd door het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP). VN-vrijwilligers worden over de hele wereld ingezet in projecten op het gebied van ontwikkeling, humanitaire hulpverlening en de bevordering van mensenrechten en democratie. Ze ontvangen daarvoor een bescheiden maandelijkse toelage. Meer informatie vindt u op de website van UN Volunteers.
   
 • Junior Professional Officer (JPO):

  Het JPO-programma van de Verenigde Naties biedt jonge deskundigen de kans om ervaring op te doen in een aantal VN-organisaties. België financiert het programma door elk jaar een aantal JPO’s te werk te stellen bij de volgende organisaties: FAO, UNDP, ILO, UNHCR, UNRWA, UNICEF, UNFPA, UNAIDS, WHO, UN WOMEN, UNEP, IOM en WFP. Kandidaten moeten universitair geschoold zijn en over minstens twee jaar relevante werkervaring beschikken. De leeftijdsgrens is 32 jaar. Vacatures en informatie over de selectieprocedure voor het JPO-programma vindt u hier.

 
Contactgegevens

Voor kandidaten die na een selectieprocedure voor een P- of D-functie in een shortlist worden opgenomen, kan het nuttig zijn hun kandidatuur bekend te maken aan de FOD Buitenlandse Zaken, Directie Verenigde Naties (candidatures@diplobel.fed.be).