Het VN-systeem

 

Wereldwijd werken ongeveer 60.000 personeelsleden voor de Verenigde Naties, waaronder 39.978 personen voor het VN-Secretariaat. VN-werknemers hebben het statuut van internationaal ambtenaar en verbinden zich er toe afstand te nemen van nationale belangen.

Het VN-systeem bestaat uit het Secretariaat met hoofdzetel in New York, de Fondsen en Programma's (waaronder UNICEF en UNDP), de gespecialiseerde organisaties (zoals UNESCO) en verwante organisaties (waaronder IAEA).

Op deze website vindt u een overzicht van de structuur van het VN-systeem.