Het VN-secretariaat en de VN-vredesoperaties

 

Het personeelsbestand van het VN-Secretariaat is tussen 2007 en 2009 met 8% gestegen; deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan een groei van de VN-vredesmissies:

  • 54,4% van het VN-secretariaatspersoneel (21.746) is tewerkgesteld door DPKO in de VN-vredesoperaties.
  • 30,6% van het VN-secretariaatspersoneel (12.236) is tewerkgesteld bij de VN-zetels in New York, Genève, Wenen en Nairobi.
  • 6,5% van het VN-secretariaatspersoneel werkt voor de Regionale Commissies (ECA, ECE, ECLAC, ESCAP en ESCWA).
  • 4,8% van het VN-secretariaatspersoneel werkt voor VN-tribunalen (ICTY en ICTR).
  • 3,7% is tewerkgesteld in de Field Offices van DESA, DPA, DPI, OCHA, OHCHR, OIOS, UNCTAD, UNEP, UN-Habitat en UNODC.

De VN-functies op de Galaxy-website zijn onderverdeeld in de volgende vakgebieden of “Occupational Groups”: Administratie, Civil Affairs, Conferentie Zaken (o.a. vertalers en tolken), Drugsbestrijding en Misdaadpreventie, Economische Zaken, Ingenieurs, Financiën, Human Resources, Mensenrechten, Humanitaire Zaken, Informatie Management, Technologie, Juridische Zaken, Logistiek, Medisch personeel, Politieke Zaken, Demografie, Procurement, Programme Management, Informatiedienst, Veiligheid, Sociale Zaken en Statistiek.

Algemene informatie over selectieprocedures en vacatures bij het VN-Secretariaat zijn gepubliceerd op de United Nations Careers Portal: http://careers.un.org/. Vacatures bij VN-vredesmissies zijn terug te vinden op de “Galaxy”-website van de UN Office of Human Resources Management: http://jobs.un.org/. Het betreft hier geen militaire vacatures.

Specifieke informatie betreffende tewerkstelling bij vredesoperaties vindt u op de website van DPKO/DFS (Department of Peacekeeping Operations / Department of Field Support): http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp.

De personeelsdienst van Departement voor Vredesoperaties (DPKO) meldt een tekort aan gekwalificeerde kandidaten voor VN-vredesmissies. Er is vooral nood aan personeelsleden met een goede kennis van het Frans en expertise in de volgende domeinen: procurement, contract management, budget & finance, logistics, human resources, rule of law / corrections, air safety, fuel, legal affairs, aviation, engineering, DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration), RRR (Recovery, Return and Reintegration).