Werken bij internationale organisaties

 


Vacatures

 
Ervaren experts internationaal en EU-recht

Voor de samenstelling arbitragepanel Terugtrekkingsverdrag van het VK uit de EU

Heeft u een expertise internationaal en EU-recht? Beheerst u de Engelse taal uitstekend? Bent u Belg of woont en werkt u al geruime tijd in België? De FOD Buitenlandse Zaken is op zoek naar 2 ervaren experts die zullen worden voorgedragen aan de Europese Commissie met het oog op de samenstelling van het arbitragepanel voor geschillenbeslechting in het kader van het verdrag over de terugtrekking van het VK uit de EU. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur insturen vóór 30 augustus 2020.  Meer info (PDF, 191.19 KB)

 
Subsidieprogramma van de Vlaamse overheid voor stages bij internationale organisaties

Studenten en jongvolwassenen kunnen via dit programma een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van verblijf en levensonderhoud ter plaatse alsmede een eenmalige tussenkomst in de reiskosten. Kandidaat-stagiairs dienen zelf een stageplaats te bemachtigen, waarna zij bij het Departement internationaal Vlaanderen, dat het programma beheert, een subsidieaanvraag kunnen indienen. Meer hierover...

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.