Aflevering 10. COP27: achter de schermen van de klimaatonderhandelingen

We worden steeds meer geconfronteerd met zorgwekkende klimaatverstoringen: droogtes, overstromingen, bosbranden, recordtemperaturen. De impact en gevolgen zijn enorm. De rapporten van internationale experten zijn duidelijk: er is dringend méér actie nodig op elk niveau.

Maar wat gebeurt er allemaal om de klimaatontwrichting te bestrijden? En wat zijn de conclusies van de laatste klimaattop (COP27)? Luc Jacobs – Speciaal Gezant voor Klimaat en Milieu – neemt ons mee achter de schermen van de klimaatonderhandelingen, verduidelijkt de Belgische standpunten en vertelt over de rol die de FOD Buitenlandse Zaken op zich neemt.