Aflevering 6. Nationale veiligheidsstrategie

Eind 2021 heeft België een nationale veiligheidsstrategie aangenomen, een primeur voor ons land. Waarom hebben we zo’n strategie nodig? Mensen en landen zijn steeds meer met elkaar verbonden en onze ‘nationale’ veiligheid beperkt zich immers niet tot het binnenland.

Maar wat is het doel van deze strategie? Welke vitale belangen willen we vrijwaren? Welke bedreigingen voor onze veiligheid zijn er? En hoe reageert België op deze bedreigingen?

In deze podcast beantwoordt Koen Vervaeke al deze vragen. Als diplomaat met een rijke carrière ten dienste van ons land en de Europese Unie, coördineerde hij deze strategische oefening. Hij legt alle aspecten van de ambitieuze nationale veiligheidsstrategie uit en neemt ons mee achter de schermen van de uitwerking ervan binnen onze FOD.

De werkgroep die Buitenlandse Zaken voorzat, was samengesteld uit vertegenwoordigers van defensie, justitie, binnenlandse zaken, het nationale crisiscentrum, en de verschillende inlichtingen en veiligheidsdiensten.