Aflevering 7. Migratie als hefboom voor duurzame ontwikkeling

Migratie heeft altijd al bestaan, de oorzaken en motieven ervan zijn zeer uiteenlopend. In 2020 zullen 281 miljoen mensen hun land van herkomst hebben verlaten, wat neerkomt op 3,6% van de wereldbevolking. Migratie neemt verschillende vormen aan: het kan vrijwillig of gedwongen zijn; het kan gaan om rijke of arme mensen die van een rijk naar een arm land verhuizen. Of omgekeerd. Kortom, de oorzaken en motieven voor migratie zijn zeer uiteenlopend. Deze migratie moet in goede banen worden geleid door de overheid. Ondanks de soms dramatische omstandigheden waaronder dit gebeurt tracht de overheid er zo’n positief mogelijk fenomeen van te maken.

Onze FOD heeft een migratiestrategie ontwikkeld. Ambassadeur Lieven De La Marche, die de uitwerking van het strategiedocument "Migratie als hefboom voor duurzame ontwikkeling" heeft gecoördineerd, geeft duiding bij de inhoud en doelstellingen van deze strategie.