Adel en Ridderorden (P3)

De voornaamste instrumenten waarmee de Koning officieel uiting geeft aan zijn erkentelijkheid voor de verdienstelijke activiteiten van individuele personen zijn de verheffing in de adelstand en de onderscheidingen in de nationale orden. De FOD Buitenlandse zaken speelt hierbij de rol van voogdijoverheid.