Adel

De Belgische Grondwet bepaalt dat de Koning adellijke gunsten kan verlenen, zonder er een voorrecht aan te koppelen. Hij wordt daarin bijgestaan door twee adviesorganen onder de hoede van de FOD Buitenlandse Zaken, die instaat voor secretariaat en archiefbeheer.

 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Taken

De verlening door de Koning van adellijke gunst vereist uitdrukkelijk de medeondertekening van de Minister van Buitenlandse Zaken. In de praktijk fungeert de dienst Adel en Ridderorden als secretariaat van de twee gespecialiseerde instanties die advies verstrekken aan de Minister van Buitenlandse Zaken, die op zijn beurt verslag uitbrengt aan de koning:

 1. De Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad (koninklijk besluit van 31 januari 1978, B.S. 26 mei 1978, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 februari 2003, B.S. 14 februari 2003);
   
 2. De Raad van Adel (koninklijk besluit van 27 februari 1996, B.S. 9 maart 1996, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 december 1999, B.S. 14 februari 2000).

Naast deze kerntaak  brengt de dienst Adel ook  advies uit aan de Minister van Justitie in bepaalde dossiers van naamsverandering.

Vademecum

In het Vademecum adel vindt u de regelgeving en procedures over de gunning van adellijke titels.

Download het vademecum

Contact

Indien u een attest van adeldom wenst bekomen, dient u een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: Attest.Adel-Noblesse@diplobel.fed.be. Naast de taal (Nederlands of Frans) waarin u het attest wenst te bekomen, dient u het volgende te vermelden:
 

Voor een persoonlijk attest:

 • De volledige familienaam van de betrokkene
 • Alle voornamen van de betrokkene
 • Het identificatienummer in het nationaal rijksregister van de betrokkene
   

Voor een geboorteakte:

 • De volledige familienaam van het kind
 • Alle voornamen van het kind
 • Geboortedatum en -plaats van het kind
 • De volledige familienaam en de voornamen van de vader
 • Het identificatienummer in het nationaal rijksregister van de vader
 • De volledige familienaam en de voornamen van de moeder
 • Het identificatienummer in het nationaal rijksregister van de moeder
 • Plaats en datum van het burgerlijk huwelijk van de ouders