Nationale Orden

De FOD Buitenlandse Zaken staat in voor het verlenen van onderscheidingen in de nationale orden aan verdienstelijke buitenlandse burgers en Belgen in het buitenland.

  1. Laatst bijgewerkt op

Taak

De Dienst Ridderorden heeft volgende taken: 

  • de administratie van de Nationale Orden (in burgerlijke zaken), met name de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II;
  • het beheer en de controle van de regelgeving ter zake;
  • het indienen van voorstellen voor de toekenning van eervolle onderscheidingen.

Concreet beheert deze dienst het gegevensbestand en de archieven van de Nationale orden en maakt hij de oorkonden op. Daarnaast legt hij de regelgeving betreffende de Nationale orden vast en wijzigt deze, zo nodig. De dienst waakt eveneens over de goede toepassing van de bestaande regelgeving.

De dienst Ridderorden bereidt de adviesaanvragen uitgaande van de andere FOD’s voor en legt ze ter ondertekening aan de Minister van Buitenlandse Zaken voor en geeft buitenlandse regeringen de toelating om buitenlandse eretekens toe te kennen aan Belgische burgers en verleent zijn toestemming om in België buitenlandse eretekens te dragen.

Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor het onderzoek en het beheer van de dossiers betreffende de toekenning van eretekens aan buitenlanders en aan in het buitenland wonende Belgen en werkt hij mee aan de voorbereiding en uitvoering van de uitwisseling van eretekens bij staatsbezoeken en prinselijke zendingen. De dienst Ridderorden beheert tevens de voorraad kleinoden.