Nationale Orden

De FOD Buitenlandse Zaken staat in voor het verlenen van onderscheidingen in de nationale orden aan verdienstelijke buitenlandse burgers en Belgen in het buitenland.

Bestand van de Nationale Orden

Het databestand bestaat uit om en bij twee miljoen datafiches van alle Belgen en buitenlanders aan wie een onderscheiding in een Nationale Orde werd toegekend. Sinds 1990 worden de gegevens in een databank bewaard.
  1. Laatst bijgewerkt op

Het databestand bestaat uit om en bij twee miljoen datafiches van alle Belgen en buitenlanders aan wie een onderscheiding in een Nationale Orde werd toegekend. Sinds 1990 worden de gegevens in een databank bewaard.

Vooraleer een voorstel tot toekenning in te dienen, bevraagt de bevoegde overheidsdienst of het bevoegde ministerie het nationale bestand van de Nationale Orden dat wordt beheerd door de Dienst Adel en Ridderorden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, om te weten of en welke onderscheiding(en) de betrokkene heeft ontvangen.

De contactpersonen bij het nationale bestand zijn als volgt te contacteren:

Gelieve uw vragen per mail aan deze contactpersonen over te maken, met vermelding van de familienaam, voornaam, geboortedatum en -plaats en eventueel het rijksregisternummer.