Nationale Orden

De FOD Buitenlandse Zaken staat in voor het verlenen van onderscheidingen in de nationale orden aan verdienstelijke buitenlandse burgers en Belgen in het buitenland.

De drie Nationale Orden

De Nationale orden maken deel uit van de Orden van Verdienste, die door de Staat ten gunste van iedere burger werden ingesteld.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Nationale orden maken deel uit van de Orden van Verdienste, die door de Staat ten gunste van iedere burger werden ingesteld.

Er zijn drie Nationale orden.
 

1° De Leopoldsorde

Deze werd ingesteld bij de wet van 11 juli 1832, aangevuld bij de wet van 28 december 1838 en de koninklijke besluiten van 3 augustus 1832 en 16 mei 1839.

Het is de oudste en belangrijkste ridderorde van België en wordt doorgaans uitgereikt aan personen met een bepaalde status die een lange carrière achter de rug hebben of voor een bijzondere verdienste.

 
2° De Kroonorde

Deze werd ingesteld bij de decreten van 15 oktober 1897 en 25 juni 1898.

Ze wordt verleend voor artistieke, literaire of wetenschappelijke verdiensten of aan personen die de handels- en industriële belangen van het land hebben behartigd of voor aan het land bewezen diensten.

 
3° De Orde van Leopold II

Deze werd ingesteld bij het decreet van 24 augustus 1900 en maakt sinds 1908 deel uit van het Belgisch stelsel van orden en onderscheidingen.

Ze wordt verleend voor verdiensten ten aanzien van de Koning of het Koninklijk Huis, dan wel als beloning voor een bepaald aantal jaren dienst.

 
De orden zijn onderverdeeld in de graden Ridder, Officier, Commandeur en Grootofficier en in de titels Grootkruis in de Orde van Leopold en in de Kroonorde, evenals het Grootlint in de Leopoldsorde. Verder zijn er Palmen en Medailles.

De verschillen tussen de Orden zijn in de loop der jaren zo goed als verdwenen. Tussen de orden bestaat een gecombineerde hiërarchie waarbinnen bevorderingen worden toegekend.