Nationale Orden

De FOD Buitenlandse Zaken staat in voor het verlenen van onderscheidingen in de nationale orden aan verdienstelijke buitenlandse burgers en Belgen in het buitenland.

Oorkonden

De oorkonde is een in het Nederlands, het Frans of het Duits opgemaakt document dat door de Minister van Buitenlandse Zaken wordt ondertekend.
  1. Laatst bijgewerkt op

De oorkonde is een in het Nederlands, het Frans of het Duits opgemaakt document dat het zegel van de Federale Openbare Dienst Buitenlandse Zaken draagt.

Voor een Belgische of buitenlandse begunstigde is het de officiële bevestiging van de toekenning van een ereteken in de Nationale Orden.

Het document wordt opgemaakt aan de hand van eensluidende afschriften van de Koninklijke Besluiten die de verschillende departementen toesturen.

Overeenkomstig artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden maakt de Minister van Buitenlandse Zaken een oorkonde op als getuigschrift van de afgifte van de onderscheiding aan de begunstigde. De oorkonde wordt naar de betreffende overheidsdienst gestuurd die ze overhandigt aan de begunstigde.