Nationale Orden

De FOD Buitenlandse Zaken staat in voor het verlenen van onderscheidingen in de nationale orden aan verdienstelijke buitenlandse burgers en Belgen in het buitenland.

Wetgeving en reglementering

Op deze pagina vindt u meer over de wetgeving en de reglementering over de nationale orden.
  1. Laatst bijgewerkt op
  • Wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006.
  • Koninklijk Besluit van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden  bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006.
  • Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2008
  • Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de geïntegreerde politiediensten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2008.
  • Koninklijk Besluit van 16 april 2008 tot goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2008.
  • Koninklijk Besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling, bij ontstentenis van reglement, van de minimale voorwaarden voor de toekenning van jaarlijks gecontingenteerde eervolle onderscheidingen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2008.
  • Koninklijk Besluit van 10 februari 2009 tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2009.