Algemene opdracht en structuur van het Protocol

Het Protocol beheert de voorrechten en immuniteiten van de internationale diplomatieke gemeenschap in België, de officiële bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, het Egmontpaleis en zijn conferentiecentrum, en de adellijke gunsten en eervolle onderscheidingen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Algemene opdracht van het Protocol

De Directie Protocol, die geleid wordt door de Protocolchef, draagt er in grote mate toe bij dat de officiële betrekkingen tussen de in België gevestigde buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en de Belgische Staat in goede banen worden geleid. Ook beheert ze een aantal materies die vallen onder de toepassing van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen (1963), alsmede onder de Zetelovereenkomsten tussen België en de internationale organisaties die in België gevestigd zijn of er een vertegenwoordigingsbureau hebben.

Deze materies omvatten aangelegenheden die verband houden met diplomatieke voorrechten en immuniteiten of met een bevoorrechte status enerzijds en protocollaire aangelegenheden in het algemeen anderzijds.

Het Protocol is daarnaast verantwoordelijk voor de ontvangst van de buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en speelt een belangrijke rol in de coördinatie van hun veiligheid en deze van de buitenlandse missies. Tot het takenpakket van de Directie behoren ook het verlenen van adellijke titels en eervolle onderscheidingen in de nationale orden, de organisatie van internationale conferenties en het beheer van de infrastructuur van het Egmontpaleis en het CCEgmont Conferentiecentrum.

 
Structuur

De Directie Protocol bestaat uit een dienst Coördinatie en Algemeen Beheer (P0.0), belast met een aantal horizontale administratieve en logistieke dossiers, en drie kleinere directies (P1, P2 en P3):

  • De Directie P1, "Privileges en immuniteiten", is verantwoordelijk voor de opvolging van de officiële betrekkingen tussen de buitenlandse diplomatieke missies in België en de Belgische Staat en waakt over de toepassing van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) en het Verdrag van Wenen inzake  consulaire betrekkingen (1963), evenals van de Zetelakkoorden afgesloten tussen België en de internationale organisaties die er gevestigd zijn of er een verbindingsbureau hebben.
  • De directie P2, "Bezoeken en organisatie van evenementen", is belast met de ontvangst van buitenlandse VIP’s in het kader van Staatsbezoeken of officiële bezoeken en de praktische organisatie van deze bezoeken aan ons land, waarbij P2 optreedt als coördinator, ook voor de veiligheidsaspecten, naar de andere betrokken Belgische instanties. P2 is ook verantwoordelijk voor het ceremonieel tijdens deze bezoeken of tijdens officiële Belgische evenementen.
  • De Directie P3, "Adel en Ridderorden", is belast met het verlenen en de erkenning van de adellijke gunsten en de eervolle onderscheidingen in de nationale orden.