Bezoeken & Evenementenbeheer (P2)

Directie P2 is verantwoordelijk voor de organisatie van officiële bezoeken en evenementen.

Ontvangst en infrastructuur (VIP)

De gebruiksvoorwaarden voor de VIP-lounges voor bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders in België en voor de luchthavenbadges en cd-parking.
 1. Laatst bijgewerkt op

Een buitenlandse hoogwaardigheidsbekleder komt meestal in ons land aan op Brussels Airport, de militaire luchthaven van Melsbroek of via de privéterminals van Abelag/ExecuJet of Aviapartner Executive. Ook een aankomst met de trein in het station Brussel-Zuid komt ook vaak voor.

 
1. VIP-salons (Brussels Airport, ExecuJet, Aviapartner Executive, Melsbroek en Zuidstation)

Vips die een officiële functie uitoefenen, mogen onder bepaalde voorwaarden van deze faciliteiten gebruikmaken, afhankelijk van de aard van het bezoek en de plaats van aankomst.

 • Bij staatsbezoeken of officiële bezoeken wordt de ontvangst verzorgd door de Belgische autoriteiten. De toegang tot de vip-salons wordt over het algemeen geregeld door het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken.
   
 • Bij werkbezoeken wordt de ontvangst verzorgd door de verantwoordelijken van het Protocol van de luchthavens en door de ambassade die zelf de reservatie dient te maken. De toegang tot de verschillende vip-salons is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:
   
  • aankomst met een commerciële vlucht op Brussels Airport (Zaventem): aanvragen om toegang tot het vip-salon moeten rechtstreeks aan de luchthaven worden gericht via het daartoe bestemde formulier. Een aantal rechthebbenden kan samen met drie begeleiders vrij toegang krijgen tot het salon. In alle andere gevallen worden voor de toegang kosten in rekening gebracht.
  • aankomst met een particulier vliegtuig/regeringsvliegtuig: aanvragen om toegang tot het vip-salon moeten rechtstreeks aan Abelag/ExecuJet of Aviapartner Executive worden gericht via de daartoe bestemde formulieren.
  • aankomst op de militaire luchthaven van Melsbroeck (BRUMIL): aanvragen om toegang tot het vip-salon moeten rechtstreeks aan de luchthaven worden gericht via het daartoe bestemde formulier.
    
  Het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken (visits.protocol@diplobel.fed.be) moet bij deze drie soorten reserveringen in kopie worden gezet.​
 • aankomst in het station Brussel-Zuid: de aanvragen om toegang tot het vip-salon moeten minstens 48 uur op voorhand per verbale nota worden gericht aan het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken (visits.protocol@diplobel.fed.be) en aan de dienst Protocol van het station, die eveneens het daartoe bestemde reserveringsformulier moet ontvangen.

Verdere informatie staat in de circulaire nota die links bevat naar de verschillende documenten en formulieren.

 
2. Toegangsbadges Brussels Airport (Zaventem)

Personeelsleden van een diplomatieke zending die op regelmatige basis naar de luchthaven gaan voor de ontvangst van een vip  of het afhalen van de diplomatieke tas, moeten over een permanente toegangsbadge beschikken. Deze badges op naam zijn 5 jaar geldig en zijn verkrijgbaar bij het Protocol (ABP@diplobel.fed.be). De badge wordt afgegeven nadat het personeelslid is geslaagd voor een door de luchthaven georganiseerde veiligheidstest en na betaling van  een borgsom. Het land dat het Europees voorzitterschap waarneemt krijgt extra badges, die enkel geldig zijn voor de duur van het voorzitterschap (6 maanden).

In bepaalde gevallen kunnen tijdelijke badges worden aangevraagd om toegang te krijgen tot het vip-salon van Brussels Airport, op voorwaarde dat het aantal bezoekers niet meer dan zes bedraagt. Deze aanvragen voor tijdelijke badges moeten rechtstreeks aan de luchthaven worden gericht, die ze tegelijk met de aanvraag om toegang tot het VIP-salon zal behandelen.

Verdere informatie staat in de circulaire nota die links bevat naar de verschillende documenten en formulieren.

 
3. CD-parking Brussels Airport

Onder bepaalde voorwaarden verstrekt het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken toegangskaarten voor de CD-parking aan diplomatieke zendingen. De aanvraag wordt samen met het daartoe bestemde formulier per verbale nota ingediend bij het Protocol (ABP@diplobel.fed.be). Bij de afgifte van de parkeerkaart wordt een borgsom gevraagd. De parking mag enkel voor professionele doeleinden worden gebruikt (en is gelimiteerd tot de plaatsen voorzien op de CD-parking) en is vier uur gratis.