Bezoeken & Evenementenbeheer (P2)

Directie P2 is verantwoordelijk voor de organisatie van officiële bezoeken en evenementen.

Toelating tot overvliegen en landen

Bij een officieel bezoek aan België per staatsvlucht, d.w.z. overheids-, civiele of militaire vluchten, moeten diplomatieke vergunningen voor overvluchten en landing aangevraagd worden.
  1. Laatst bijgewerkt op

Als de hoogwaardigheidsbekleder in België aankomt met een burgerlijke of een militaire staatsvlucht (m.a.w. met een regeringsvliegtuig), moeten diplomatieke toelatingen tot overvliegen en landen worden aangevraagd.

Deze kwesties worden niet behandeld door het Protocol, maar door de directie “Internationaal transportbeleid" (B4) van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze directie is bevoegd voor alle kwesties inzake het vervoer naar ons land, in samenwerking met de ambassades in Brussel. Aanvragen worden ten minste drie werkdagen voor de missie bij de directie ingediend.

Elk verzoek wordt per verbale nota en via e-mail ingediend bij B4@diplobel.fed.be. De formulieren voor burgerlijke of militaire staatsvluchten en het vluchtplan worden als bijlage bij de verbale nota gevoegd. Het Protocol (visits.protocol@diplobel.fed.be) moet in kopie van deze aanvragen staan. In noodgevallen en buiten de werkuren kunnen de aanvragen worden gericht aan het adres SCC@diplobel.fed.be.