Bezoeken & Evenementenbeheer (P2)

Directie P2 is verantwoordelijk voor de organisatie van officiële bezoeken en evenementen.

Veiligheid van vips tijdens hun bezoek

De Belgische autoriteiten beoordelen de te treffen veiligheidsmaatregelen voor officiële bezoeken. Escorte- en close protection-diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden beschikbaar gesteld worden.
  1. Laatst bijgewerkt op

Bij een bezoek van hoogwaardigheidsbekleders op het nationale grondgebied nemen de Belgische autoriteiten de nodige veiligheidsmaatregelen, op voorwaarde dat zij tijdig beschikken over alle informatie betreffende het bezoek.

Algemene informatie over het bezoek (ook als deze niet volledig en definitief is) wordt zo spoedig mogelijk naar visits.protocol@diplobel.fed.be worden gestuurd. Bovendien dienen de zendingen ten minste drie werkdagen voor het bezoek per verbale nota de aanvullende informatie te verstrekken die nodig is om verzoeken om bescherming of begeleiding te kunnen inwilligen.

De Directie Protocol is het eerste aanspreekpunt bij elk bezoek van een hoogwaardigheidsbekleder en de regeling van zijn bescherming.

Rekening houdend met de beschikbare capaciteit en onder bepaalde voorwaarden zijn begeleidingsdiensten- en persoonsbescherming mogelijk. Dit type bescherming kan worden gevraagd voor staatshoofden en regeringsleiders in functie. Behalve in uitzonderlijke gevallen - die verband houden met de mate van bedreiging waaraan de vip wordt blootgesteld - komen Ministers van Buitenlandse Zaken en andere hoogwaardigheidsbekleders niet in aanmerking voor beschermingsdiensten of begeleiding.  

Het aantal veiligheidsagenten dat de VIP eventueel mag begeleiden, is beperkt tot vier. Het aanvraagformulier voor een wapenvergunning wordt gestuurd naar het Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken (visits.protocol@diplobel.fed.be), net als de aanvraag voor het gebruik van radiofrequenties.

Wanneer is voorzien in begeleiding en als bescherming is verleend, mag het konvooi van de vip in principe uit niet meer dan vijf voertuigen bestaan. De bescherming geldt in alle gevallen uitsluitend voor de VIP. De zending is verantwoordelijk voor de veiligheid en het vervoer van de andere leden van de regering en van andere officiële hoogwaardigheidsbekleders.