Newsflash

  1. Laatst bijgewerkt op

Nieuwe versie van de Protocolgids

Naast de gebruikelijke kleine correcties en aanpassingen, werd als onderdeel van deze update een procedure ingevoegd met betrekking tot ambtenaren met een bijzondere missie van korte duur op Belgisch grondgebied. Daarnaast zijn de hoofdstukken 7 en 8 volledig herzien. Al deze wijzigingen zijn, zoals gebruikelijk, grijs gemarkeerd.

  
Communicatie 

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst de aandacht te vestigen op de volgende informatie over de wijze waarop de Directie Protocol met de missies en internationale organisaties communiceert.

Lees meer (PDF, 311.73 KB)

 
Teruggave CD-platen

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst de diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België informeren over de nieuwe procedure met betrekking tot de teruggave van CD-platen, ter aanvulling van de instructie vermeld onder nr. 8.5.7 van de Protocolgids.                                                            

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de CD-nummerplaten bij een BPOST-punt worden ingeleverd die de platen zal schrappen en onmiddellijk een bewijs van teruggave zal uitreiken.