Protocolgidsen

De FOD stelt twee protocolgidsen ter beschikking: een inzake Voorrechten en Immuniteiten en een voor de organisatie van de Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.