Protocolgidsen

De FOD stelt twee protocolgidsen ter beschikking: een inzake Voorrechten en Immuniteiten en een voor de organisatie van de Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Protocolgids Bezoeken en toegang tot de luchthaven

Deze protocolgids bevat praktische informatie over de organisatie van de bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en de toegang tot de luchthaven.