Reizen met huisdieren

Op deze pagina vindt u alle informatie als u met dieren reist.

  1. Laatst bijgewerkt op

De regels voor het verkeer van honden, katten en fretten (gezelschapsdieren) tussen de lidstaten van de Europese Unie werden geharmoniseerd. U vindt er alles over op de site van Europa en op de website van de FOD Volksgezondheid

Reizen binnen de Europese Unie


1. Paspoort

Honden, katten en fretten dienen een Europees paspoort te hebben. Dit paspoort is identiek voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het wordt afgegeven bij de identificatie of de vaccinatie van het dier tegen hondsdolheid.

2. Identificatie

Eigenaren die hun hond, kat of fret op reis willen meenemen zijn verplicht een identificatie bij hun dier te laten aanbrengen. In België wordt de "elektronische transponder" (microchip) gebruikt die onderhuids wordt aangebracht door de dierenarts. Naast de chip is in de meeste landen ook de tatoeage als identificatie toegestaan op voorwaarde dat ze werd geplaatst voor 3 juli 2011 en duidelijk leesbaar is.

3. Vaccinatie tegen hondsdolheid

Honden, katten en fretten dienen ingeënt te zijn tegen hondsdolheid. De inentingsprocedure is complex. Wenst u de geldende regels te kennen bij een reis binnen de Europese Unie, dan bent u aangewezen op het advies van een dierenarts.


Reizen naar België vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie

De dieren dienen vergezeld te zijn van een individueel certificaat waarvan het model op Europees niveau werd vastgelegd. De gezondheidsvoorwaarden verschillen naargelang het land van herkomst.

Wenst u de geldende regels te kennen bij een reis vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie, dan bent u aangewezen op het advies van een dierenarts.


Reizen naar een land dat geen lid is van de Europese Unie

Niet alleen de Europese voorwaarden (bij een eventuele wederinvoer van het dier), maar ook die bepaald door het land van bestemming dienen te worden vervuld. Indien er onduidelijkheid bestaat over de juiste voorwaarden, wendt u zich het best tot de ambassade of het consulaat van het betrokken land, of raadpleegt u ons 'Reisadvies per land'.


Het internationale commerciële transport van honden, katten en fretten

Het certificaat voor het commerciële transport is vastgelegd in de beschikking 2013/518/EU voor het handelsverkeer tussen lidstaten van de EU en in de beschikking 2013/519/EU voor de invoer vanuit derde landen.

Voor het internationale transport van honden, katten en fretten die om commerciële redenen worden vastgehouden, bestaan er al geharmoniseerde diergeneeskundige vereisten. Deze dieren moeten klinisch worden onderzocht door een erkende dierenarts binnen 48 uur voor het vertrek. De dierenarts kan zijn bevindingen noteren in het nieuwe Europese paspoort.


Voor alle verdere informatie over het dierenpaspoort kunt u terecht bij:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding
Eurostation, blok II, 7de verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02 524 73 17
Fax: 02 524 73 49
apf.vetserv@health.belgium.be​