Vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, munitie

 1. Laatst bijgewerkt op

Onderneem deze acties steeds ruim op tijd voordat u uw vertrek naar het buitenland meldt bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar u ingeschreven bent.

U wenst deze goederen mee te nemen naar het buitenland

 1. Vraag aan de bevoegde diensten van het land van bestemming een vergunning aan om vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en munitie in te voeren;
   
 2. Vraag vervolgens bij de bevoegde vergunningsdienst van uw woonplaats een vergunning aan om deze vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en munitie uit te voeren naar het land van uw bestemming.
  Meer informatie: FOD Financiën
   
 3. Neem contact op uw provinciale wapendienst (o.a. voor de noodzakelijke aanpassingen in het Centraal Wapenregister (CWR).

 

U wenst deze goederen niet mee te nemen naar het buitenland (of niet op het ogenblik van uw verhuis)

 1. Het bezit van de vuurwapens, onderdelen of munitie moeten :
  1. Hetzij overgedragen worden aan een persoon die bevoegd is deze te voorhanden te houden (bv. collega sportschutter of jager) of te bewaren (bv. wapenhandelaar);
  2. Hetzij bewaard worden op uw verblijfplaats in België, op voorwaarde dat deze niet wordt bewoond door derden wanneer u er zelf niet aanwezig bent. Houd er bovendien rekening mee dat u onderworpen blijft aan de bepalingen van de Wapenwet en haar uitvoeringsbesluiten. Dit betekent o.a. dat u om de vijf jaar het voorwerp zal uitmaken van een vijfjaarlijkse controle, naar aanleiding waarvan de politiediensten te allen tijde de nodige controles moeten kunnen uitvoeren. Naar aanleiding hiervan zal u ook uw wettige reden moeten kunnen aantonen.
    
 2. Neem contact op met uw provinciale wapendienst (o.a. voor de noodzakelijke aanpassingen in het Centraal Wapenregister (CWR);
   
 3. Opgelet: als u de goederen NA uw verhuis alsnog wenst mee te nemen naar het land van bestemming, is enkel een persoon die in België gemachtigd is om deze wapens bij te houden (bv. wapenhandelaar), bevoegd om de nodige juridische stappen ondernemen om ze aan u over te dragen.