Samen tegen de doodstraf

  1. Laatst bijgewerkt op

Ter gelegenheid van de 19de Europese en Werelddag tegen de doodstraf, herhaalt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

De strijd tegen de doodstraf is al lange tijd één van de grote thematische prioriteiten van ons land. Het uiteindelijke doel van België en de EU is de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven.

De werelddag focust dit jaar op vrouwen. Hoewel vrouwen slechts een klein percentage vertegenwoordigen van de personen die ter dood veroordeeld worden, blijft discriminatie op grond van gender vrouwen treffen op alle niveaus van het strafrechtsysteem. Sophie Wilmès: “In sommige landen worden vrouwen vaker ter dood veroordeeld dan mannen voor misdrijven rond seksuele moraal, zoals overspel. Bovendien worden verzachtende omstandigheden in verband met gender-gerelateerd geweld en misbruik tijdens het strafproces zelden in aanmerking genomen. De doodstraf schendt dus niet alleen het recht op leven, maar ook andere mensenrechten zoals het recht op gelijkheid en non-discriminatie. Bovenal blijft het een gruwelijke straf en een onaanvaardbare aantasting van de menselijke waardigheid.”

Ook transparantie is een belangrijk element bij de toepassing van de doodstraf. De Mensenrechtenraad heeft vandaag een nieuwe resolutie van België aangenomen, die focust op de kwestie van transparantie. De resolutie verzoekt landen die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft om transparantie te verzekeren in de oplegging en uitvoering van deze straf, dus ook in hun executiemethoden en ze roept landen die nog geheime executies uitvoeren op om deze praktijk te stoppen.

Dit initiatief, dat samen met Benin, Costa Rica, Frankrijk, Mexico, Mongolië, Moldavië en Zwitserland werd genomen, kreeg de steun van een zestigtal landen uit 5 continenten.

Het toont het dynamisme aan van België inzake de bescherming en bevordering van de mensenrechten. Dat is een motivatie voor ons land zich kandidaat te stellen voor een zetel in de Mensenrechtenraad voor de periode 2023-2025.

  1. Nieuwstype