FAQ: Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij?

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen waarop de FOD Buitenlandse Zaken een antwoord kan bieden. Deze informatie zal worden bijgewerkt in functie van de evolutie van het dossier. Voor alle andere aangelegenheden (pensioenen, sociale zekerheid, ...), raadpleeg de website belgium.be.

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij als ik in het Verenigd Koninkrijk verblijf om daar te studeren?

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij als ik in het Verenigd Koninkrijk verblijf om daar te studeren?
  1. Laatst bijgewerkt op

Indien u een studie hebt aangevangen vóór 31 december 2020 en deze voorbij die datum wenst verder te zetten, kan u tot 30 juni 2021 een aanvraag indienen onder het EU-vestigingsregime (EU Settlement Scheme) (zie vraag 2). Niettemin heeft u er belang bij om u zo snel als mogelijk via de EU-vestigingsregeling te registeren.

Indien u in het Verenigd Koninkrijk wenst te verblijven om daar te gaan studeren vanaf of na 1 januari 2021, moet u aan de specifieke vereisten voldoen die van toepassing zijn op EU-onderdanen onder de nieuwe Britse regelgeving. Het Britse Home Office deed hierover een aankondiging.

Alhoewel u tot 6 maanden visum-vrij in het Verenigd Koninkrijk kan verblijven, bent u in principe niet gerechtigd om tijdens deze periode te studeren of werken. U moet namelijk rekening houden met de lijst van toegelaten activiteiten tijdens een bezoek. Wel zijn er beperkte uitzonderingen op deze regel, zoals uitwisselingssemesters bij een geaccrediteerde instelling in het VK.

Stages, waaronder onbetaalde stages, van eender welke duur vereisen een visum.

In de meeste gevallen moet u dus een specifieke visumaanvraag voor studiedoeleinden doen onder het nieuwe op punten gebaseerde immigratiesysteem. Voor meer informatie over de modaliteiten van deze aanvraag kan u een algemene en specifieke fiche consulteren beschikbaar op de website van het Britse Home Office.

Let op: uw aanvraag voor een studievisum moet absoluut vóór uw vertrek naar het VK aanvaard zijn. U kunt niet eerst naar het VK reizen en dan pas ter plaatse de aanvraag indienen.