FAQ: Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij?

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen waarop de FOD Buitenlandse Zaken een antwoord kan bieden. Deze informatie zal worden bijgewerkt in functie van de evolutie van het dossier. Voor alle andere aangelegenheden (pensioenen, sociale zekerheid, ...), raadpleeg de website belgium.be.

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij als ik minder dan 5 jaar wettelijk in het Verenigd Koningrijk verbleef?

Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij als ik minder dan 5 jaar wettelijk in het Verenigd Koningrijk verbleef?
  1. Laatst bijgewerkt op

Als u in het Verenigd Koninkrijk verbleef vóór of op ten laatste 31 december 2020 en u er ook na die datum wilt verblijven, is het van belang dat u tijdig gebruik maakt van de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme). Voor Belgische burgers die minder dan 5 jaar in het Verenigd Koninkrijk verbleven hebben, hebben de Britse autoriteiten een "pre-settled status" ingevoerd. U kon zich tot 30 juni 2021 registeren. Vraag uw verblijfsvergunning alsnog zo snel mogelijk aan indien u deze status door omstandigheden niet voor deze deadline heeft kunnen aanvragen. Een niet-exhaustieve lijst van mogelijke redenen kan u op de website van de Britse overheid vinden.

U kan de “pre-settled status” verkrijgen zodra u aan de voorwaarden voldoet, zonder beoordelingsbevoegdheid van de Britse autoriteiten. Op de pagina ‘Praktisch advies voor Belgen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd’ vindt u meer informatie over de procedure. Indien uw aanvraag succesvol is, zal u uw verblijf kunnen voortzetten in het Verenigd Koninkrijk. Na een ononderbroken verblijf van 5 jaar kan u dan een aanvraag indienen voor een permanent verblijfsrecht via de procedure voor een “settled status” (zie vraag 1). Voor de berekening van deze 5 jaar wordt er ook rekening gehouden met de periode van uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk voor de overgangsperiode (Dit betekent dat noch de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, noch het einde van de overgangsperiode de teller op nul zet). Bovendien kunt u het Verenigd Koninkrijk binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. Door een statuut in de context van de EU-vestigingsregeling te verkrijgen kan u tot minstens 31 december 2025 het VK binnenkomen en verlaten met een geldige identiteitskaart. Met een "EEA family permit" hebben uw gezinsleden die niet uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte komen, makkelijker toegang tot het Verenigd Koninkrijk.

Wat de Europese ziekteverzekeringskaart betreft, kunt u online een nieuwe versie aanvragen via de NHS. Zo bent u gedekt voor de gezondheidszorg als u naar een EU-land reist. Op deze website vindt u meer informatie met betrekking tot uw sociale zekerheid.

Besluit: Als u in het Verenigd Koninkrijk verbleef voor of ten laatste op 31 december 2020 en u er op de datum van uw aanvraag nog geen 5 jaar onafgebroken wettelijk verblijft, diende u uiterlijk op 30 juni 2021 de "pre-settled status" aan te vragen als u er ook na deze periode wilt verblijven. Vraag uw verblijfsvergunning alsnog zo snel mogelijk aan indien u deze status door omstandigheden niet voor deze deadline heeft kunnen aanvragen. Een niet-exhaustieve lijst van mogelijke redenen kan u op de website van de Britse overheid vinden. Na 5 jaar onafgebroken wettelijk verblijf kan en dient u deze status - middels een tweede aanvraag - om te zetten in de permanente “settled status”.