FAQ: Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij?

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen waarop de FOD Buitenlandse Zaken een antwoord kan bieden. Deze informatie zal worden bijgewerkt in functie van de evolutie van het dossier. Voor alle andere aangelegenheden (pensioenen, sociale zekerheid, ...), raadpleeg de website belgium.be.

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik naar het Verenigd Koninkrijk verhuis om daar te gaan wonen?

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mij als ik naar het Verenigd Koninkrijk verhuis om daar te gaan wonen?
  1. Laatst bijgewerkt op

Als u vanaf of na 1 januari 2021 wenst te verhuizen en een verblijf wilt aanvangen in het Verenigd Koninkrijk, zal u moeten voldoen aan de Britse immigratiewet die sinds 1 januari 2021 van toepassing is. Het Britse Home Office heeft namelijk de immigratievergunning (visum voor lang verblijf) afhankelijk gemaakt van een op punten gebaseerde doorlichting van kandidaten. De omzetting van een kort verblijf van maximum 6 maanden, waarvoor geen visum vereist is, naar lang verblijf (regularisatie) is niet mogelijk tijdens uw verblijf. Het correcte visum voor lang verblijf moet dus absoluut vóór uw vertrek verkregen worden. Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht bij de Britse ambassade in Brussel en het informatieportaal van de Britse overheid. Bovendien vindt u op deze website meer informatie met betrekking tot uw sociale zekerheid.