FAQ: Wat zijn de gevolgen van Brexit voor mij?

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen waarop de FOD Buitenlandse Zaken een antwoord kan bieden. Deze informatie zal worden bijgewerkt in functie van de evolutie van het dossier. Voor alle andere aangelegenheden (pensioenen, sociale zekerheid, ...), raadpleeg de website belgium.be.

Wat is de impact van Brexit als ik mij wil laten vergezellen door leden van mijn gezin? Mogen ze zich daar bij mij voegen?

Wat is de impact van Brexit als ik mij wil laten vergezellen door leden van mijn gezin? Mogen ze zich daar bij mij voegen?
  1. Laatst bijgewerkt op

Als u voor of ten laatste op 31 december 2020 wettelijk in het Verenigd Koninkrijk verbleef, kunnen uw gezinsleden er verder met u verblijven of zich bij u vervoegen in het Verenigd Koninkrijk. Dit betreft enkel personen die bij het verstrijken van de overgangsperiode reeds deel uitmaakten van uw naaste familie. Het gaat dus over gezinsleden die voor deze datum wettelijk met u verbleven en dit blijven doen, die in het buitenland woonden, maar zich bij u willen vervoegen, op voorwaarde dat zij op het ogenblik van het verstrijken van de overgangsperiode voldeden aan de voorwaarden van de Europese wetgeving (reeds gesloten huwelijk of wettelijk samenlevingsovereenkomst, …), en zelfs kinderen die na de overgangsperiode zijn geboren of geadopteerd (onder bepaalde voorwaarden). De familievergunning onder het EU Settlement Scheme maakt het dus mogelijk voor je naaste familie om je te vervoegen in het Verenigd Koninkrijk (link).

Als u zich vanaf of na 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk wenst te vestigen, vallen u en uw gezinsleden onder de Britse immigratiewet die van toepassing is (vraag 3).