Sophie Wilmès benadrukt Belgische leidersrol in de strijd tegen vervalste medische producten

  1. Laatst bijgewerkt op

Het 14e Congres van de Verenigde Naties over misdaadpreventie en strafrecht werd van 7 tot 11 maart in Kyoto (Japan) gehouden, gedeeltelijk virtueel. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft deelgenomen aan een door het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) georganiseerd evenement over de kwestie van vervalste medische producten. Dit is een kwestie waaraan België bijzonder belang hecht: “Toegang tot veilige en efficiënte kwaliteitsgeneesmiddelen is een prioriteit voor België en we hebben dit in verschillende fora getoond” zei Sophie Wilmès. België is een leider in de strijd tegen zulke nagemaakte medische producten: ons land stond mee aan de wieg van verschillende internationale verdragen en instrumenten hierover. De recente resolutie tegen dit soort misdaden, die werd goedgekeurd in oktober 2020 binnen het kader van de VN-Conventie tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, kwam er op initiatief van ons land. Het betekent een belangrijke doorbraak die verder opgevolgd moet worden, zeker in Covid-tijden: er is intussen al een grote markt ontstaan voor vervalste vaccins. Alleen door internationale samenwerking kunnen we de strijd aanbinden.

Op het VN-congres over misdaadpreventie en strafrecht ondertekenden alle VN-Lidstaten, waaronder België, de Kyotoverklaring die meer dan 70 acties bevat, die gericht zijn op het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) door middel van het bestrijden van misdaden en het bevorderen van het strafrecht en de rechtstaat. Deze verklaring geldt als roadmap voor de komende jaren. Er kan immers geen duurzame ontwikkeling zijn zonder recht. Verantwoordelijke en transparante instellingen zijn van groot belang om mensenrechten en socio-economische rechten te beschermen. Deze verklaring is te vinden op: https://undocs.org/en/A/CONF.234/L.6

Ook op andere thema’s heeft België zich tijdens dit congres niet onbetuigd gelaten, zoals de aandacht voor het belang van internationale samenwerking en multilateralisme, voor de strijd tegen transnationale misdaad, o.a. binnen UNODC. Over de strijd tegen mensenhandel heeft België tijdens deze conferentie een evenement georganiseerd om het 10-jarig bestaan van het UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons te markeren. België is de belangrijkste partner van dit fonds met een bijdrage van 2 miljoen euro. Bovendien is België, net zoals andere landen, ongerust over de toename van huishoudelijk en gendergerelateerd geweld tijdens de Covidpandemie.

Een andere prioriteit voor België in dit kader is de maatregelen tegen milieumisdaad te versterken, o.a. door een bijdrage van 2 miljoen euro om corruptie als faciliterende factor voor misdaad tegen fauna en bossen in Afrika tegen te gaan. België heeft deelgenomen aan een evenement rond corruptie gelinkt aan misdaad in verband met wilde dieren, bossen en visserij, waaraan ook de directeur van het Virunga Nationaal Park in DRC, Emmanuel de Mérode, heeft deelgenomen. Tot slot illustreerde België het belang van eerlijke sport, met het evenement “Safeguarding sport from corruption and crime”. De jeugd werd actief betrokken bij dit congres, dat werd voorafgegaan door een jongerenforum.

 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen