Sophie Wilmès onderlijnt Belgisch engagement tegen de doodstraf

Vandaag is de 18de Europese en Werelddag tegen de doodstraf. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès wenst expliciet te onderlijnen dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

  1. Laatst bijgewerkt op

Vandaag is de 18de Europese en Werelddag tegen de doodstraf. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès wenst expliciet te onderlijnen dat België zich blijft inzetten voor de universele afschaffing van de doodstraf.

De strijd tegen de doodstraf is al lange tijd één van de grote thematische prioriteiten van ons land. Het uiteindelijke doel van België en de Europese Unie is de volledige, wereldwijde afschaffing van de doodstraf voor alle misdrijven. De doodstraf is immers een onaanvaardbare aantasting van de menselijke waardigheid en is een wrede, onmenselijke en vernederende straf. “De doodstraf heeft geen plaats in de 21ste eeuw”, stelt minister Wilmès, die betreurt dat een aantal landen de doodstraf blijven toepassen, ook voor bepaald gedrag zoals godslastering, overspel en seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht.

Het Belgisch engagement betreffende de afschaffing van de doodstraf is echter niet beperkt tot deze ene dag per jaar. Het betreft een werk van lange adem op verschillende fronten. Zo zal België blijven ijveren voor de ratificatie van het Tweede Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat voorziet in de afschaffing van de doodstraf. Slechts 88 landen hebben immers dit protocol geratificeerd, terwijl meer dan 170 landen de doodstraf hebben afgeschaft of niet meer uitvoeren.

Verder zal ons land zich blijven inzetten om de kwestie van de doodstraf op de agenda van de VN-Mensenrechtenraad te houden.

Ten slotte kijkt België uit naar de adoptie later dit jaar door de VN Algemene Vergadering van een nieuwe resolutie over een moratorium op het gebruik van de doodstraf. Dit initiatief kan rekenen op actieve Belgische steun.

 

  1. Nieuwstype